Ubuntu 12.10 üzerine percona server kurulumu

Percona Server open source olarak geliştirilen ve MySQL yerine kullanabileceğimiz bir alternatif. Linux dağıtımı ile birlikte gelen MySQL Server dan daha fazla performans ve ölçeklenebilirlik vaad ediyor. InnoDB ve MySQL konusunda uzman kişiler tarafından geliştirilen percona server MySQL ile aynı init script leri ve komut satırını kullanıyor.

1- Giriş

Eğer sistemimizde hali hazırda kurulu MySQL varsa hiç dert etmeyin, percona server gerekli değişiklikleri yapacak ve datalarımız ile /etc/mysql/my.cnf dosyamızdaki tüm ayarlarımız korunacak. Tabiki işimizi şansa bırakmamak için veritabanı yedeği almamız gerekir.

Percona Server Benchmark testlerine Benchmark: MySQL 5.5 vs. Percona Server 5.5 adresinden bakabilirsiniz.

root olalım

sudo su

2- apt yapılandırması

Ubuntu ve Debian için Percona Server ı kolayca kurabileceğimiz yansılar hali hazırda mevcut. İlk olarak Percona key leri import edelim

/etc/apt/sources.list dosyamızı açalım ve yansılarımızı ekleyelim

nano /etc/apt/sources.list

ve aşağıdaki satırları ekleyelim

[...]
deb http://repo.percona.com/apt quantal main
deb-src http://repo.percona.com/apt quantal main

Percona paketlerini ubuntu yansılarından güncellenmemesi için işaretleyelim.

nano /etc/apt/preferences.d/00percona.pref

Package: *
Pin: release o=Percona Development Team
Pin-Priority: 1001

Paket veritabanımızı güncelleyelim

apt-get update

3- Percona Server Kurulumu

Aşağıdaki komut ile percona server ı kurabiliriz

apt-get install percona-server-server-5.5 percona-server-client-5.5

New password for the Percona Server “root” user: <–rootsqlşifremiz
Repeat password for the Percona Server “root” user: <–rootsqlşifremiz

Hepsi bu kadar. MySQL konsola geçerek versiyonumuzu kontrol edebiliriz.

mysql -u root -p

[email protected]:/home/vedat# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 42
Server version: 5.5.29-29.4 Percona Server (GPL), Release 29.4

Copyright (c) 2000, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type ‘help;’ or ‘\h’ for help. Type ‘\c’ to clear the current input statement.

mysql>

Gördüğünüz gibi artık percona server kullanıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.