Sun/Oracle Java JDK/JRE 7u21 kurulumu Fedora 18/17, Centos, RHEL 6.3/5.9

Sun Oracle JAVA 7u21 sürümü yayımlandı. RPM Tabanlı sistemler için, Fedora, Centos veya RHEL sistemler üzerinde Sun/Oracle Java JDK/JRE 7u21 kurulumu yapacağız.

1- RPM Paketleri

Kullandığımız sisteme göre (32 veya 64 bit) gerekli olan RPM paketlerini http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html sayfasından indiriyoruz.

32Bit için

jdk-7u21-linux-i586.rpm
jre-7u21-linux-i586.rpm

64Bit için

jdk-7u21-linux-x64.rpm
jre-7u21-linux-x64.rpm

2- Root kullanıcısına geçelim

su –

3- JDK ve JRE kurulumu

Konsol u açıp rpm paketlerinin olduğu dizine geçiyoruz. örneğin ~/Downloads ~/İndirilenler gibi

cd ~/İndirilenler

32Bit için

rpm -Uvh jdk-7u21-linux-i586.rpm
rpm -Uvh jre-7u21-linux-i586.rpm

64Bit için

rpm -Uvh jdk-7u21-linux-x64.rpm
rpm -Uvh jre-7u21-linux-x64.rpm

4- Sun/Oracle JDK java, javaws, libjavaplugin.so (Mozilla/Firefox için) ve javac kurulumu

java

alternatives –install /usr/bin/java java /usr/java/latest/jre/bin/java 20000

javaws

alternatives –install /usr/bin/javaws javaws /usr/java/latest/jre/bin/javaws 20000

Java Browser (Mozilla) Plugin 32-bit

alternatives –install /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so libjavaplugin.so /usr/java/latest/jre/lib/i386/libnpjp2.so 20000

Java Browser (Mozilla) Plugin 64-bit

alternatives –install /usr/lib64/mozilla/plugins/libjavaplugin.so libjavaplugin.so.x86_64 /usr/java/latest/jre/lib/amd64/libnpjp2.so 20000

JDK (Java Development Kit) javac kurulumu için

alternatives –install /usr/bin/javac javac /usr/java/latest/bin/javac 20000
alternatives –install /usr/bin/jar jar /usr/java/latest/bin/jar 20000

5- Versiyon kontrolü

java -version

java version “1.7.0_21”
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_21-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.21-b01, mixed mode)

javaws

Java(TM) Web Start 10.21.2.11-fcs
[…]

javac -version

javac 1.7.0_21

Firefox Plugin

Firefox adres çubuğuna about:plugins yazarak kontrol edebiliriz.

Fedora Java

6- Versiyon seçimi

Sistemde kurulu olan JDK ve JRE versiyonları arasından kullanmak istediğimiz versiyonu seçebiliyoruz. Aşağıdaki komutları uyguladığımızda sistemde yüklü olan versiyonlar listeleniyor ve kullanmak istediğimiz JDK / JRE sürümünü seçebiliyoruz.

java versiyonu için

alternatives –config java

javaws versiyonu için

alternatives –config javaws

Firefox Plugin için

32Bit

alternatives –config libjavaplugin.so

64Bit

alternatives –config libjavaplugin.so.x86_64

javac versiyonu için

alternatives –config javac

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.